Нов адрес

ОТ СЕПТЕМВРИ 2014г. УЧИЛИЩЕТО ИМА НОВ АДРЕС –

nas

„АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 6