+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Млад и амбициозен преподавателски колектив, подкрепен от учители с опит. Те успяват да съчетаят  традиционните и иновационни методи на обучение като са в постоянен диалог с учениците, поощрявайки собственото им мислене, изследователската дейност и творчество.