„IT школата на Леонардо“ – компютърни курсове за деца

Уважаеми родители, ако желаете вашите деца, на възраст от 5 до 11 години,  да насочат своя интерес към съвременните IT технологии в положителна посока

,заповядайте в ” IT школата на Леонардо”.

При нас децата ще научат:

  •       да работят с различни полезни компютърни програми ;
  •       да ги приложат при решаване на поставени тематични задачи;
  •       да интегрират  технологиите с процеса на изследователска работа по          зададени     тематични проекти;
  •      да демонстрират знанията си за работа с информационни технологии в състезания на регионално, национално и международно ниво.