Победители в Национален кръг на състезанието „Лингвистично кенгуру“

На 08 юни (събота) в гр. София се проведе Националният кръг на състезанието „Лингвистично кенгуру“

Времетраенето на състезанието беше 75 минути. Всеки тест се състои от 40 въпроса. 30 от тях са с по 5 възможни отговора, като само един от тях е верен и 10 са с отворен отговор.

Победителите, представители на училището, са:

 1. Руски език – II група (5-6 клас)
  1. II място – Емануела Радославова Жечева от ПЧСОУ“Леонардо да Винчи“, Русе – 135 т.
  2. III място – Дженифер Джеват Неази от ПЧСОУ“Леонардо да Винчи“, Русе – 125 т.
 2. Английски език – I група (3-4 клас)
  1. VІ място – Ясна Петрова Петрова от ПЧСОУ“Леонардо да Винчи“, Русе – 165 т.

Стартира Лятна детска академия „Леонардо да Винчи”

liatna-akadmia

„Здравей, лято!“ – под това мото стартира лятната работа в ПЧСОУ „Леонардо да Винчи“ – гр. Русе. Сред игри и забавления малките палавници започнаха лятната ваканция.

liatna-akadmia1

 

liatna-akadmia2
liatna-akadmia3
liatna-akadmia4

Великденско състезание по информационни технологии

На 28.04.2013 г. в РУ “Ангел Кънчев” от 9:00 ч. за девети пореден път се проведе Великденско състезание по информационни технологии за ученици от I до VIII клас.

IT

Ученици от Област Русе имаха възможност за творческа изява със знания и практически умения в областта на работата с компютри и информационни технологии.

Леонардовци отново се наредиха сред първите десет:

 • Николета Здравкова 1 клас – 4 място
 • Лъчезара Томова 1 клас – 6мяста
 • Матю Петров 1 клас – 8 място
 • Ния Недялкова 1 клас – 10 място
 • Есра Ибрахим  2 клас – 7 място
 • Явор Тоджаров  2 клас – 7 място
 • Виктор Димитров  3 клас – 9 място
 • Ясна Петрова  4 клас – 4 място

При нас след 7 клас

Подготвителен клас

Осигуряваме плавен преход от възрастта на игрите към първи клас – началото на активната учебна дейност.

 ПРИЕМАТ СЕ ДЕЦА В ДВА ПОДГОТВИТЕЛНИ КЛАСА – 5 ГОДИШНИ И 6 ГОДИШНИ

 • Обучение в малки групи до 8 деца по програма, одобрена от МОМН
 • Висококвалифицирани педагози и специалисти
 • Целогодишно обучение и възпитание
 • Допълнителни езикови занимания /английски, руски, немски / за деца

 

Учебно-възпитателният процес е организиран по следния начин:

 • Целодневно обучение от 8:00 до 15:00 часа.
 • Допълнителни занимания от 15:30 до 17:00 – английски език, компютри, работа по проекти, танци, спорт, музика

Целите, които сме си поставили са:

 • Практическо овладяване на българския език с изграждане на правоговор, разказ и преразказ
 • Подготовка за четене и писане
 • Развитие на мислене и памет чрез обучение по математика
 • Провеждане тестове за училищна готовност
 • Разширяване знанията за околния свят
 • Изграждане на умения за общуване
 • Изграждане на хигиенни навици и самостоятелност

 

Разпределение на учебното време

 • 2 часа седмично – английски език
 • 32 седмици – учебна програма

Начално училище 1-4 клас

Основна задача на екипа от квалифицирани преподаватели е да изгради умения за самостоятелно справяне с учебните задачи, трайно усвояване на широк спектър от знания и развитие на таланта на всеки ученик.

Продължение на работата по изграждане на умения и навици за работа в екип с ученици от различна възраст.
Децата ще бъдат подтиквани да поемат рискове в класната стая и да изразяват свободно своите мнения и идеи, да се опитват да спечелят подкрепа за вижданията си. Ще бъдат възпитавани да осъзнават ясно моралните и етични последици от своите действия и идеи върху съученици, учители и общност.
Осигурява се спокойна и творческа атмосфера, без стрес и насилие

Разпределение на учебното време

36 седмици – общо
32 седмици – учебна програма
Допълнителнителен брой часове по фундаменталните науки с акцент на математиката
Изучаване на английски език от предучилищна група, подготовка за изпити към Кембридж Университет
Задълбочената работа в часовете по самоподготовка, компенсация на пропуски
Допълнителната индивидуална работа с учениците за развитие на специфични способности

Работа по интереси

класове
Учебни предмети I II III IV
Брой на учебните часове
а) РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 2 2 2 2
б) АТЕЛИЕТА ПО ИЗКУСТВА 1 1 1 1
в) СПОРТ 2 2 2 2
г) КОМПЮТЪР 1 1 1 1

„Науката е пълководецът, а практиката са войниците.“

Леонардо да Винчи

 

 

Основно училище 5 – 7 клас

Разпределение на учебното време

38 седмици – общо
32 седмици – учебна програма
1 седмица – Зимна Академия
1 седмица – Пролетна Академия
2 седмици – Лятна Академия
2 седмици – В работилниците на Леонардо

конкурентно обучение;

 • високи критерии при контрол и оценка;
 • разнообразни техники и методи на преподаване;
 • тясна връзка между отделните учебни дисциплини;
 • задължително усвояване на учебния минимум /при успех под 4,50 ученикът минава на индивидуална работа до преодоляване на проблема/;
 • директорски тестове в края на срока и годината;
 • индивидуална работа с изявени ученици;
 • тест за преминаване в 5 и 8 клас;
 • индивидуална и екипна работа по учебни проекти /поне два пъти в годината/;
 • използване на съвременни технически средства при обучението и самостоятелната работа на учениците;
 • осигуряване на възможност за общуване и взаимодействие с връстници и учители.

Чуждоезиковото обучение

От 5 клас учениците изучават и втори чужд език – немски или руски. Изучаването на чуждия език цели достигане на висока комуникативна и езикова компетентност, позволяващи свободно изразяване, споделяне на идеи и дискусии на съответния чужд език.. Неразделна част от учебната програма са международните училищни проекти, кореспонденцията с класове от цял свят.

Работа по интереси

Учебни предмети
V
VI
VII
 а) Работилници на Леонардо
комбинаторика, математически модели
конструиране и моделиране
детето и природата

2
2
1
1

2
2
1
1

2
2
1
1

б) АТЕЛИЕТА
изобразително изкуство

1

1

1

в) СПОРТ

2

2

2

г) КОМПЮТЪР
1
1
1

 

В клас с – от 8 до 1 0 ученика.
Учебните часове започват в 8 ч. В понеделник и четвъртък учебният ден завършва в 17,00 ч., а във вторник, сряда и петък – в 14,25 ч.

Профилирана гимназия 8-12 клас

Училище „Леонардо да Винчи” изгражда утрешните лидери на България чрез интегрирано образование и акцент върху развитието на предприемаческия дух и информационна култура на своите ученици.

Резултатът от тези усилия ще бъдат деца които притежават лидерски умения, предприемчивост, независимо мислене и етична отговорност

Чуждоезиковият профил

Той е предназначен за ученици с интереси и изявени възможности в хуманитарната област. Завършилите този профил владеят английски, немски, испански език и имат нужната подготовка за успешно представяне в наши и чужди Университети с хуманитарна насоченост (право, филологии, изкуства, история, археология, реклама и др.)

Технологичният профил

Той е предназначен за ученици с интереси и изявени възможности в областта на природо-математическите науки. Завършилите този профил владеят английски и немски език и имат нужната подготовка по информационни технологии, бизнес администрация, математика за да продължат успешно образованието си в областта на икономиката, информационните технологии, природните и инженерни науки и др.

След 10 клас учениците показали високи резултати, могат да стажуват в партньорски училища от САЩ, Англия и Германия.

Предлагаме специализирана подготовка за полагане на международно признати изпити по английски, немски и бизнес английски.

Работата е структурирана така, че да отговаря на следните изисквания:
– високи критерии при контрол и оценка;
– разнообразни техники и методи на преподаване
– тясна връзка между отделните учебни дисциплини;

В клас – от 8 до 10 ученика
Обучението е полудневно от 8 до 14 часа
В следобедните часове, учениците имат възможност да се включат в избрани от тях дейности: занимания по чужд език, спорт и изборни ателиета.

„Ако се запасиш с търпение и проявиш старание, то засятите семена на знанието непременно ще дадат добър урожай. Корените на учението са горчиви, но плодовете — сладки.“

Леонардо да Винчи