Подготвителен клас

Осигуряваме плавен преход от възрастта на игрите към първи клас – началото на активната учебна дейност.

 ПРИЕМАТ СЕ ДЕЦА В ДВА ПОДГОТВИТЕЛНИ КЛАСА – 5 ГОДИШНИ И 6 ГОДИШНИ

 • Обучение в малки групи до 8 деца по програма, одобрена от МОМН
 • Висококвалифицирани педагози и специалисти
 • Целогодишно обучение и възпитание
 • Допълнителни езикови занимания /английски, руски, немски / за деца

 

Учебно-възпитателният процес е организиран по следния начин:

 • Целодневно обучение от 8:00 до 15:00 часа.
 • Допълнителни занимания от 15:30 до 17:00 – английски език, компютри, работа по проекти, танци, спорт, музика

Целите, които сме си поставили са:

 • Практическо овладяване на българския език с изграждане на правоговор, разказ и преразказ
 • Подготовка за четене и писане
 • Развитие на мислене и памет чрез обучение по математика
 • Провеждане тестове за училищна готовност
 • Разширяване знанията за околния свят
 • Изграждане на умения за общуване
 • Изграждане на хигиенни навици и самостоятелност

 

Разпределение на учебното време

 • 2 часа седмично – английски език
 • 32 седмици – учебна програма