Средно училище

* VIII – XII клас

В таксата се включва обучение на български и английски език, профилирано обучение, втори чужд език – немски, руски, френски или испански, всички редовни учебни и специализирани занятия, участия в олимпиади, викторини и конкурси нагледни средства и пособия, които се осъвременяват всяка година срочни и годишни тестове, изготвени от независими експерти, допълнителен брой часове по фундаменталните науки, текущи писмени изпитвания всеки месец, резюмета на всички учебни предмети, за подпомагане на подготовката за срочните тестове, интерактивни часове по основните учебни дисциплини, пробни изпити за кандидатстване след 12 клас, обобщаващи часове по български език, математика, физика, химия, биология, история, чужди езици във всеки клас със специалисти от Русенски университет и гост лектори, медицинско обслужване, училищен психолог, застраховка, транспорт, свързан с всекидневния учебен процес…

Годишна такса обучение – 1600 евро (192 евро месечно)

* Училищната униформа се заплащат допълнително в началото на учебната година.
* Учебници и консумативи – Точната сума се калкулира в началото на година и се заплаща еднократно до 21.09

Отстъпки:
При обучаване на две деца от вашето семейство, второто ползва 10% отстъпка от годишната такса обучение. За трето дете отстъпката е 20%.

Допълнителни услуги

  1. «Храна» включва две закуски и топъл обяд
  2. Индивидуална учебна подготовка задължителна подготовка за всички деца с текущ успех под 4.50 – € 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания.
  3. Поправителна сесия /за всички деца с успех под 4.50 на срочните и годишни тестове/ – Сумата се определя индивидуално от броя на часовете / € 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания/
  4. Специализирана подготовка за кандидатстване след 7 клас /по желание на родителя/ – Сумата се определя индивидуално от броя на часовете /€ 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания/
  5. Транспорт /по желание на родителя/ – Заплаща се за всеки срок .
  6. Училище на планина и море – Таксата включва: храна, хотел и треньори