+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg
Home » Проекти » Geea

Проект GEEA

 

ПЧСОУ „Леонардо да Винчи” работи по нов проект „Равенство между половете и предприемачество за всички”
Никой не се съмнява във връзката на доброто професионално образование и реализацията на пазара на труда. Имат ли желание младите хора да станат предприемачи и дали имат шансове за това?

Има ли разлика в отношението на институциите и околните, ако мъж или жена стартира своя фирма? С какви проблеми се сблъскват жените и младите момичета в професионалната си реализация? На тези и още други подобни въпроси ще се опита да отговори проект „Gender Equality and Entrepreneurship for All –GEEA /Равенство между половете и предприемачество за всички/”, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+, К2 – Стратегически партньорства.
Партньори на българското частно училище „Леонардо да Винчи” са училища и неправителствени организации от Румъния, Испания, Португалия, Италия и Гърция. Всички заедно ще се опитат да създадат инструменти, с които да се повишат увереността и предприемаческата култура на младите хора от начално училище, професионални и общообразователни училища до студенти и преподаватели в университети.

Повече информация за проекта можете да откриете на интернет страницата  или във фейсбук.

Галерия: