+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg
Home » Проекти » Tree

Проект TREE

 

От тази учебна година Частна детска градина „Леонардо да Винчи” започва нов международен проект „TREE – Traditions, Reality, Education, Entertainment”, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+.

Проектът е насочен към създаване на образователен продукт – книга-игра „Пътешествието на Мравката” – хартиен и електронен вариант с флаш-карти и игри, предназначени за интерактивна дъска.

Чрез игровият подход се цели децата да се запознаят с културните, традиционни и етнически особености на различни народи. Това е много важно, тъй като в детската градина и училището „Леонардо да Винчи” има много деца от смесени бракове, деца с български родители, които живеят в чужбина, но децата през лятото са при нас и те не бива да забравят своя произход и традиции.

В играта главният герой, Мравка е турист и ще премине пълзейки по различни дървета, символизиращи различните държави – партньори в проекта.

Началото на пътешествието започва от корените на всяко дърво, където мравката ще се запознае с произхода  и миналото на отделните държави, ще премени по стеблото и ще достигне до клоните, като ще изучи днешната реалност, днешните празници забавлявайки се.

При изкачването на всяко дърво мравката ще получава знаменце (флагът на  страна – партньор).  Целта  е да се съберат  всички знамена –  знания.

Играта ще може да се обогатява с нови „дървета” познания за други държави, които не са партньори по проекта. Основната идея е децата да получат мултикултурни познания още в ранна детска възраст. Познавайки многообразието на света около себе си детето израства като толерантен, креативен и мотивиран за развитие европейски гражданин

Координатор на проекта е България в партньорство с Румъния, Полша, Литва, Унгария и Турция.

Повече информация за проекта можете да откриете във фейсбук .

Галерия: