Профилирана гимназия 8-12 клас

Училище „Леонардо да Винчи” изгражда утрешните лидери на България чрез интегрирано образование и акцент върху развитието на предприемаческия дух и информационна култура на своите ученици.

Резултатът от тези усилия ще бъдат деца които притежават лидерски умения, предприемчивост, независимо мислене и етична отговорност

Чуждоезиковият профил

Той е предназначен за ученици с интереси и изявени възможности в хуманитарната област. Завършилите този профил владеят английски, немски, испански език и имат нужната подготовка за успешно представяне в наши и чужди Университети с хуманитарна насоченост (право, филологии, изкуства, история, археология, реклама и др.)

Технологичният профил

Той е предназначен за ученици с интереси и изявени възможности в областта на природо-математическите науки. Завършилите този профил владеят английски и немски език и имат нужната подготовка по информационни технологии, бизнес администрация, математика за да продължат успешно образованието си в областта на икономиката, информационните технологии, природните и инженерни науки и др.

След 10 клас учениците показали високи резултати, могат да стажуват в партньорски училища от САЩ, Англия и Германия.

Предлагаме специализирана подготовка за полагане на международно признати изпити по английски, немски и бизнес английски.

Работата е структурирана така, че да отговаря на следните изисквания:
– високи критерии при контрол и оценка;
– разнообразни техники и методи на преподаване
– тясна връзка между отделните учебни дисциплини;

В клас – от 8 до 10 ученика
Обучението е полудневно от 8 до 14 часа
В следобедните часове, учениците имат възможност да се включат в избрани от тях дейности: занимания по чужд език, спорт и изборни ателиета.

„Ако се запасиш с търпение и проявиш старание, то засятите семена на знанието непременно ще дадат добър урожай. Корените на учението са горчиви, но плодовете — сладки.“

Леонардо да Винчи