+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Такси за обучение за 2022/2023 г.

В условията на безпрецедентна за съвременното общество пандемична ситуация, ние от екипа на Леонардо да Винчи изразяваме гражданската си позиция в подкрепа на бизнеса и обществото. Предлагаме ви ПРОМОЦИОНАЛЕН пакет за обучение, съобразено с напредничавите теории за развитие детския интелект и индивидуалните качества на всяко едно дете.

Такса обучение за нови ученици 2022/2023 в ЕВРО Отстъпки ПК 5 или 6 годишни; 

1- 7 клас

8-12 клас
Годишна такса редовно обучение 2875 2530
Такса за второ дете 10% 2588 2277
Такса за трето дете 20% 2300 2024
Годишна такса за следваща учебна година (плащане  до 15 юни) 10% 2588 2277
Промоционална такса за следваща учебна година за продължаващи ученици 5% 2404
Промоционална такса за следваща учебна година за деца от ЧДГ „Леонардо да Винчи“ 10% 2588
Отстъпка при привличане на нов ученик 3% 2789 2454
Годишна такса за самостоятелна форма на обучение 70% 1771

Учениците от 8 до 12 клас получават МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ и престижно класиране в международни и национални състезания.
Стипендии при прием в 8-ми клас
Промоционална стипендия за ученици с прием в осми клас с максимален брой точки 400!
40 лв. на месец за над 380 точки;
30 лв. на месец от 360 до 380 точки;
20 лв. на месец от 330 до 360 точки.
Точките се формират по следния начин:
1. НВО по български език и литература (максимални възможни 100 т.)
2. НВО по математика (максимални възможни 100 т.)
3. Вътрешен изпит по английски език – изходно ниво (максимални възможни 100 т.)
4. Общ успех (максимални възможни 100 т. при отличен 6,00).
5. Ако ученикът по уважителни причини, свързани с карантина или заболяване, не е положил изпити НВО по някой от предметите български език и литература, математика или по двата, той се класира, след като положи вътрешен училищен изпит за съответния предмет.