+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

В условията на безпрецедентна за съвременното общество пандемична ситуация, ние от екипа на Леонардо да Винчи изразяваме гражданската си позиция в подкрепа на бизнеса и обществото. Предлагаме ви ПРОМОЦИОНАЛЕН пакет за обучение, съобразено с напредничавите теории за развитие детския интелект и индивидуалните качества на всяко едно дете.

Такса обучение за нови ученици 2021/2022 в ЕВРО Отстъпки ПК 5 или 6 годишни; 

1- 7 клас

8-12

клас

Годишна такса редовно обучение 2500 2200
Такса за второ дете 10% 2250 1980
Такса за трето дете 20% 2000 1760
Годишна такса за следваща учебна година (плащане  до 15 юни) 10% 2250 1980
Промоционална такса за следваща учебна година за продължаващи ученици 5% 2090
Промоционална такса за следваща учебна година за деца от ЧДГ „Леонардо да Винчи“ 10% 2250
Отстъпка при привличане на нов ученик 3% 2425 2134
Годишна такса за самостоятелна форма на обучение 70% 1750

Учениците от 8 до 12 клас получават МЕСЕЧНИ СТИПЕНДИИ ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ и престижно класиране в международни и национални състезания.
Стипендии при прием в 8-ми клас
Промоционална стипендия за ученици с прием в осми клас с максимален брой точки 400!
40 лв. на месец за над 380 точки;
30 лв. на месец от 360 до 380 точки;
20 лв. на месец от 330 до 360 точки.
Точките се формират по следния начин:
1. НВО по български език и литература (максимални възможни 100 т.)
2. НВО по математика (максимални възможни 100 т.)
3. Вътрешен изпит по английски език – изходно ниво (максимални възможни 100 т.)
4. Общ успех (максимални възможни 100 т. при отличен 6,00).
5. Ако ученикът по уважителни причини, свързани с карантина или заболяване, не е положил изпити НВО по някой от предметите български език и литература, математика или по двата, той се класира, след като положи вътрешен училищен изпит за съответния предмет.

 

Колко струва годишно безплатното образование?  

Да посмятаме заедно:

учебни помагала, сборници                      150,00 лв.
тетрадки и консумативи                             300,00 лв.
занималня, частни учители,
курсове за НВО, ДЗИ …                             2 800,00 лв. 
курсове – езици, математика …                600,00 лв.
школи по изкуствата                                    300,00 лв.
ремонт/обзавеждане на класната стая   20,00 лв.
посещения на театър, музей и др.            30,00 лв.
тонер, хартия, минерална вода и др.     120,00 лв.
за охрана                                                              15,00 лв.
участие в състезания, олимпиади и др.  50,00 лв.
застраховки за злополука                             10,00 лв.
тренировки                                                        100,00 лв.

пътуване и време на родителя за
транспортиране на детето от/до       

различните сгради                                    ???????

ВСИЧКО:                                                          4 495,00 лв.

ВАШИЯТ „БЕЗПЛАТЕН“ УЧЕНИК ВИ СТРУВА ОКОЛО 500 ЛЕВА НА МЕСЕЦ.