+359 878 845 468 / +359 878 845 468 info@psleonardo.com

Млад и амбициозен преподавателски колектив, подкрепен от учители с опит. Те успяват да съчетаят  традиционните и иновационни методи на обучение като са в постоянен диалог с учениците, поощрявайки собственото им мислене, изследователската дейност и творчество.

 

Мъдри слова за учителите

Учителят и дървото се познават по плодовете.  Украинска поговорка

За да бъдеш добър преподавател е необходимо да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш. Васи́лий О́сипович Ключе́вски

Думата е дадена на преподавателите не за да приспиват своята мисъл, а за да събуждат чуждата. Васи́лий О́сипович Ключе́вски

Светлината на лампата е от маслото, знанията на ученика — от учителя. Монголска поговорка

Няма пари, с които бихме могли да оценим добрия учител. М. Лутер

Лошият учител поднася истината, добрият учи да я намират. A. Дистервег

Учител, който обучава, без да е вдъхнал у учениците си желание да учат, кове студено желязо.

Обидите на учителя са по-добри от ласките на бащата. Персииска поговорка