За нас

„Щастието се дава на онзи, който много се труди.“

Леонардо да Винчи

„Леонардо да Винчи” е училище с ранно чуждоезиково обучение и широка природоматематическа програма.

Стартира през 2004 г. като Детска Академия. Училище „Леонардо да Винчи” има разработена концепция за възпитателно-образователния процес от предучилищен до XII клас.

Училище „Леонардо да Винчи“ ще се изграждат утрешни лидери чрез интегрирано образование и акцент върху развитието на предприемаческия дух и информационна култура на своите ученици.

Резултатът от тези усилия ще бъдат образовани деца които притежават лидерски умения, предприемчивост, независимо мислене и етична отговорност

Лиценз:. РД 14-42 от 19.05.2005 г. за средно общообразователно училище с чуждоезиков и технологичен профил.
Сертификати

  • Удостоверение за завършен клас
  • Свидетелство за завършено основно образование
  • Диплома за завършено средно образование