fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проектът “WASAP 1to3” – „Ascending Strength and Ambition on a Path to Wellbeing – 1to3 или „Устойчиво създаване на път към благополучие в училищната среда“ е един от четирите нови, по които ПЧСУ “Леонардо да Винчи“ работи от тази учебна година, се фокусира върху темата за благополучието на днешните ученици. Миналата седмица се проведе и първата работна среща по проекта в Сегре, Франция.

Целта е у децата се възпита самочуствие – да харесват себе си каквито са; да бъдат научени да отхвърлят конформизма; да се чувстват удобно и интегрирани в училище; да умеят да уважават различията, независимо дали са физически, умствени или академични. Така адекватното приемане на околния свят, скроен в повечето случаи не по техните мерки, ще им помогне да израснат като балансирани и здрави възрастни. Разбира се, това не може да се случи без заразяващият пример на учителите, родителите и училищния персонал.