+359 878 845 468 / +359 878 845 468 info@psleonardo.com

Нашите проекти

От своето създаване до сега Първо частно училище „Леонардо да Винчи” е реализирал 13 проекта, 10 от тях са международни, финансирани по различни програми и грантове, а 3 са изцяло български, финансирани по програма „Развитие на човешките ресурси”, Фондация „Култура” и „М-Тел Грант 2010”

Нашите проекти:

GEEA

TREE

Poliglot

InterKeyTool

ForgottenStreetGame