fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Програмата за училища ― посланици на Европейския парламент има за цел да повиши осведомеността за демокрацията на Европейския парламент, ролята на Европейския парламент и европейските ценности. Тя също така насърчава активното участие в демократичните процеси на ЕС.

 

Включване в програмата "Училища посланици на Европейския парламен"

С гордост обявяваме, че сме едно от новоизбраните 12 училища в България, които ще участват в Програмата за „Училища Посланици“ на Европейския парламент през учебната 2023/2024 година.
Тази чест и признание идва след строга селекция, където бяха оценени нашата мотивация, дейност и предложенията за принос към разпространението на европейския дух и ценности сред ученици и младежи.
Програмата се ангажира да насърчава информираността и ангажимента на младите граждани в Европейския съюз, и ние сме горди, че ще бъдем част от този важен образователен процес.
Нашият учебен център ще играе активна роля в развитието информирани, мотивирани и готови да участват активно в демократичния живот на Европейския съюз млади хора.
Инициативата се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права и задължения като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Встъпителен семинар за нови посланици

На 16 и 17 ноември 2023г. се проведе встъпителния семинар за нови старши посланици по Програмата за училища посланици на Европейския парламент в Дома на Европа в София. Двамата избрани представители на училището за старши посланици по програмата са младите и амбициозни преподавателите по предприемачество – г-жа Кремена Харизанова и г-ца Нора Стоянова. По време на срещата имаха да честта да се запознаят както с новите участници, така и с лъчезарните и отзивчиви ръководители на програмата – Проф. д-р Ингрид Шикова и д-р Красимира Василева.
🇪🇺 Програмата дава възможност на учениците да разберат правата си като граждани на ЕС и да научат за ролята на Европейския парламент.
🇪🇺 Да се изясни същността на европейската парламентарна демокрация, чрез разнообразни практически дейности, свързани с ЕС, ангажираност в общността и срещи с членове на Европейския парламент.

🇪🇺 Предостои да бъдат избрани екип от младши посланици; Да бъдат организирате занимания с младшите посланици по модулите в учебното помагало „Европа в училище – Активни уроци за Европейския съюз“ и още много вълнуващи дейности.