fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Програмата за училища ― посланици на Европейския парламент има за цел да повиши осведомеността за демокрацията на Европейския парламент, ролята на Европейския парламент и европейските ценности. Тя също така насърчава активното участие в демократичните процеси на ЕС.

 

Включване в програмата "Училища посланици на Европейския парламен"

С гордост обявяваме, че сме едно от новоизбраните 12 училища в България, които ще участват в Програмата за „Училища Посланици“ на Европейския парламент през учебната 2023/2024 година.
Тази чест и признание идва след строга селекция, където бяха оценени нашата мотивация, дейност и предложенията за принос към разпространението на европейския дух и ценности сред ученици и младежи.
Програмата се ангажира да насърчава информираността и ангажимента на младите граждани в Европейския съюз, и ние сме горди, че ще бъдем част от този важен образователен процес.
Нашият учебен център ще играе активна роля в развитието информирани, мотивирани и готови да участват активно в демократичния живот на Европейския съюз млади хора.
Инициативата се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права и задължения като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Встъпителен семинар за нови посланици

На 16 и 17 ноември 2023г. се проведе встъпителния семинар за нови старши посланици по Програмата за училища посланици на Европейския парламент в Дома на Европа в София. Двамата избрани представители на училището за старши посланици по програмата са младите и амбициозни преподавателите по предприемачество – г-жа Кремена Харизанова и г-ца Нора Стоянова. По време на срещата имаха да честта да се запознаят както с новите участници, така и с лъчезарните и отзивчиви ръководители на програмата – Проф. д-р Ингрид Шикова и д-р Красимира Василева.
🇪🇺 Програмата дава възможност на учениците да разберат правата си като граждани на ЕС и да научат за ролята на Европейския парламент.
🇪🇺 Да се изясни същността на европейската парламентарна демокрация, чрез разнообразни практически дейности, свързани с ЕС, ангажираност в общността и срещи с членове на Европейския парламент.

🇪🇺 Предостои да бъдат избрани екип от младши посланици; Да бъдат организирате занимания с младшите посланици по модулите в учебното помагало „Европа в училище – Активни уроци за Европейския съюз“ и още много вълнуващи дейности.

Европейския Съюз и ролята на институциите в общността

На 1 декември, броени дни след официалното ни включване в програмата за „Училища посланици на ЕП“ дванайсетокласниците от ПЧСУ „Леонардо да Винчи“, Русе, представиха презентации по ключови теми за Европейския съюз пред свои съученици.
Представените теми обхващаха въпроси като държавно устройство, история на Европейския Съюз и ролята на институциите в общността. Учениците не само споделиха факти, но и преминаха през важни аспекти на формирането на обществено мнение и ролята на Сдруженията с нестопанска цел.
Тези презентации не са просто стъпка в участието на учениците в програмата за училища ― посланици на Европейския парламент. Те са израз на ангажимента им и желанието да разширят своя кръгозор и разбиране за важни въпроси, които засягат нашето общество.
Поздравления за нашите млади посланици, които не само учат, но и вдъхновяват съучениците си към по-широко разбиране на света и участието в общността!

Посещение на заседание на Общиснки съвет-Русе

На 5 декември 2023г. младшите посланици и ученици от 10, 11 и 12 клас посетиха състоялото се второ заседание на Общински съвет – Русе.
На сесията беше приет Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, както и беше гласуван броят на членовете на постоянните комисии и техните председатели.
Учениците ни имаха възможност да наблюдават как се организира дневния ред, какви са правилата и процедурите по вземане на решения и кратки дебати по поставен въпрос. След края на официалната част имаха лична среща с акад. Христо Белоев, председател на Общински съвет – Русе и г-н Пенчо Милков, кмет на община Русе.
Учениците подариха на кмета на Общината картина нарисувана от ученичка в 6 клас на училището, част от продукцията на децата за традиционния ни Коледен благотворителен базар.

Коледен базар "Надежда за всеки"

Декемри – месец на топлина и обич. Младшите ни посланици изпълниха сърцата ни с гордост и удовлетворение. На 20 декември участваха активно в организирането на Коледен благотворителен базар, за който се подготвят цял месец. Техният ангажимент и труд създадоха атмосфера на общност и подкрепа.
Коледният базар беше под надслов „Надежда за всеки“ в подкрепа на Фондация „Александър Русев“. С радост съобщавааме, че се събра сумата от 3451,70лв. 513 лева дариха нашите съмишленици от клуб по български хора „Нашенци“. Всички средства ще бъдат преведени в сметката на Фондация „Александър Русев“ за благородната кауза в Русе да бъде построен модерен плувен комплекс, който ще отговаря на нуждите на деца и възрастни със затруднения в менталното и физическото си развитие.
🙌 Благодарим ви, че правите разлика!

Всеки, който иска да помогне може да го направи чрез дарение на банковата сметка на фондация „Александър Русев“:

ТБ „Юробанк България“ АД
BIC:BPBIBGSF
Лева: BG06BPBI79211045593301
Евро: BG85BPBI79211445593301

Първа регионална среща за 2024.

На 19.01.2024 във Варна се проведе Регионална среща за Североизточна България на училища посланици на Европейския парлмент.
Нашите младши посланици взеха активно участие заявявайки гражданската си позиция, докато участваха в организираните творчески работилници, посветени на политиките на ЕС и съвременните предизвикателства пред Европа. 🇪🇺
На срещата учениците ни имаха възможност да разговарят и да зададат въпросите си към евродепутата Емил Радев. Бяха обсъдени актуални теми като присъединяване на страната ни в Шенгенското пространство, борбата с дезинформацията и фалшивите новини, влизане в Еврозоната, проблемите с емиграцията и предстоящите избори за Европейски парламент през юни 2024 година.
По време на творческите работилници младшите посланици работих над темите “За чиста Европа – Подготвени за цел 55”; Нашите кандидати за европейски избори; Правото на глас на гражданите на ЕС; Политики на ЕС за изкуствения интелект; Устойчиви зелени решения за енергоспестяване и Границите на толерантността – приобщаване и задължения на мигрантите.
Срещата завърши с представяне на резултатите на отборите.

ЕС и Аз

Младшите посланици на Европейския парламент и техните съученици имаха възможността да се срещнат с г-жа Ирина Стоянова, представител на Europe Direct Ruse.
С нея обсъдихме възможностите за пътуване в ЕС, програма ЕРАЗЪМ+, европейските ценности, предстоящите избори и борбата с дезинформацията.
Благодарим за отзивчивостта и приятелската ръка. Очакваме с ентусиазъм бъдещите ни срещи!

Световна седмица на парите 2024

Младшите посланици на Европейския парламент  участваха активно в Световната седмица на парите.
Ниа Генчева от 10 клас, заедно с Валена Големанова и Калина Стоянова от 11 клас, подготвиха и представиха презентация на своите съученици от 5 и 6 клас на тема “Еврото” €€€
Получи се интересен диалог в насока какво представляват парите, защо са необходимост, историята на еврото и защо се е зародило като валута. Малките ученици научиха интересни факти за евро валутата, а също така получиха и ценни съвети за управление на личните финанси и как да вземат осъзнати финансови решения.
Разбрахме, че всички пестят 😉 а след това играха игри, за да докажат колко са добри в сметките и е широка общата им култура.

Участие в националната кръгла маса „Моят свят е млад и свободен“

На 23 март 2024г. в Стара Загора се проведе първото издание на национален форум по проблемите на младежката агресия, домашното насилие и проявите на дискриминация на етническа и религиозна основа. Организатори и домакини на събитието бяха СУ „Максим Горки“ – Стара Загора и Българският хелзинкски комитет.

В проявата участваха ученици от СУ „Максим Горки” – Стара Загора, ГПЧЕ „Ромен Ролан” – Стара Загора, 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски” – София, Първа частна математическа гимназия – София, ПГ по телекомуникации – София, ПГЧЕ „Васил Левски” – Бургас, СУ „П. К. Яворово” – Чирпан, ПЧСУ „Леонардо да Винчи”- Русе и СУ „Вела Благоева” – Велико Търново.

Учениците от 9. и 10. клас на ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ Арлина Доу, Ния Генчева, Рая Йорданова, които са и младши посланици на Европейския парламент, представиха своите тези и аргументи в трите секции на форума: „Насилие, породено от социалните мрежи“, „Домашно и семейно насилие“, „Насилие, породено от етнически и религиозни различия“. Във втората част на конференцията участниците от София, Чирпан, Бургас, Велико Търново, Русе, Стара Загора имаха възможност да дискутират по ключови проблеми, да споделят своите лични впечатления и оценки. В подготовката за конференцията нашите представители бяха подготвени и подкрепени от учителите Николай Маринов, д-р Капка Иванова и г-жа Боряна Робева.

Ръководители на отделните секции бяха проф. д-р Георги Вълчев (ректор на Софийския университет), доц. д-р Блага Благоева (ръководител катедра „Политология“, УНСС), д-р Красимир Кънчев (председател на Българския хелзинкски комитет) и Коста Костов (главен експерт по философия, гражданско образование и религия в МОН).

Идеята кръглата маса да се превърне в традиция бе споделена от всички участници и през следващата година събитието ще се проведе в София, като домакин ще бъде 138 СУЗИЕ „Проф. Асен Златаров”, а през 2026 година – Първо частно средно училище „Леонардо да Винчи“ гр. Русе.

С любов към програмата

В първия ден след пролетната ваканцията младшите посланици на ЕП имаха удоволствието да посрещнат в ПЧСУ Леонардо да Винчи д-р Красимира Василева!
Д-р Василева е едно от официалните представителни лица на програмата “Училища посланици”. Тя проведе ведра и ползотворна среща с посланиците ни, разказаха си за ползите от участието и активностите, разгледа базата и разбира се чудесния физически информационен кът оформен от нашите ученици.
Пожелахме си да имаме още много поводи за срещи и споделяне на приятни емоции! 🇪🇺
#AmbassadorSchools

Физически кът на Европейския съюз

Участниците по програма „Младшите посланици на Европейския парламент“ от училище събраха материали и оформиха физически кът на втори етаж. Мястото беше избрано не случайно. От тук преминават всички ученици, родители и посетители и гости на нашето учебно заведение.
Посланиците ни, които са от 9,10 и 11 клас, аранжираха мястото с желание, позитивизъм и много отдаденост. Те са амбицирани и мотивирани да допринесат в запалването на искрата на любознателността за обществото, в което живеем в своите връстници.

Визита на евродепутат в училище Леонардо да Винчи

На 15 април младшите посланици на Европейския парламент имаха удоволствието да се срещнат с евродепутат Цветелина Пенкова.
Тя е заместник-председател на Делегацията в Парламентарната асамблея за партньорство между ЕС и Обединеното кралство, член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, Комисията по регионално развитие, Делегацията за връзки с Япония. Също такае част от Комисията по бюджетен контрол, Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Делегацията за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН).
Г-жа Пенкова сподели интересна информация, касаеща дейностите в парламента, работните групи в комисиите, структурата на парламента и актуални законодателни промени, инициирани от нея и екипа й. Учениците отправиха въпроси, които ги вълнуват и разискваха актуални теми по отношение на развитието на региона.
В края на срещата г-жа Пенкова получи подарък – картина изрисувана от Хели Ройтман от 9 клас.

Youth voices and bridges of democracy

Свят на вълнуващи възможности е „Европейската седмица на младежта 2024г.“!
Учениците ни се включиха активно в редица събитя – наблюдаваха семинари и организираха собствени инициативи в периода от 12 до 19 април:
На 18 април се проведе първото ключово събитие, а именно дискусия на тема “Youth voices and bridges of democracy “. Наши любезни домакини бяха Scoala Gimnaziala Nr.7 в Гюргево, Румъния, а специални гости учители и ученици от Kaunas Veršvai Gymnasium от Каунас, Литва.
🤝Темата бяха диалози, които свързват културните и икономически особености на участващите държави и най-вече общността, в която всички живеем. Основен фокус беше поставен върху предстоящите избори на ЕП през юни месец. Темата беше водена по блестящ начин пред аудиторията от Рая Йорданова от 10 клас и Андрей Димитров от 11 клас.
🌿 Във втората част на събитието беше организирана творческа работилница с мисъл за едно по-зелено бъдеще. В нея учениците от България, Румъния и Литва имаха възможност да изготвят торбички за спомен от рециклирани материали и да се опознаят помежду си.
🎭 В края на деня се насладихме на многообразието на Европа чрез песни на различни европейски езици и вълнуващо театрално представление от домакините ни.
#AmbassadorSchools

Европейска младежка седмица 2024 - дискусия "Младежки гласове и мостове на демокрацията"

Действието среща вдъхновението на Европейската седмица на младежта 2024 г.!
На 19 април организирахме още една вдъхновяваща и емоционална среща между учениците и младшите посланици на ЕП от ПЧСУ “Леонардо да Винчи” Русе и студенти в специалности Европейско и международно сътрудничество -бакалавърска програма и спец. Икономика от Русенски университет “Ангел Кънчев”.
Срещата се проведе на два етапа:
В първата част се наблегна на същността на Съюза, история и общи ценности на общността. Темите бяха представени от Филип Тоджаров от 10 клас, Арлина Доу от 9 клас и Кристина Петкова от 11 клас.
По време на дебата се разпалиха дискусии и бяха зададени съществени въпроси, които вълнуват младежите, свързани с предстоящите избори на 9 юни 2024 и важността и смисъла на вота.
Втората част беше посветена на симулационна игра основана на реалната работа в Европейския парламент. Учениците и студентите решаваха законодателни проблеми, свързани с промените в климата и тяхното въздействие върху живота на обикновените хора. Младежите бяха разпределени по парламентарни групи, а после по комисии. Те трябваше да излъчат по един говорител, който да представи становището на групата. Според правилника на ЕП, всеки говорител имаше ограничено време за изказване. Накрая предложенията на депутатите от ЕП бяха върнати за преразглеждане от Европейската комисия и младите хора трябваше отново да заседават, за да предложат нови промени в законодателството. По този начин младежите се сблъскаха с реалните предизвикателства в работата на европейските депутати.
Тази игра е ценен урок за сложността при вземане на комплексни решения и колко е важно младите да гласуват и да избират информирано своите представители в ЕП.
Изказваме благодарности към д-р Христина Соколова за любезното съдействие в организирането на събитието и си пожелаваме още бъдещи съвместни дейности!

Честване на 9 Май - "Ден на Европа"

Младшите посланици на Европейския парламент отбелязаха Деня на Европа с представяне на резултатите от анкетно проучване на тема „Какво знам за Европа? Ще гласувам ли на предстоящите избори?“
Посланиците подготвиха анкета с въпроси за Европейския съюз, която предоставиха за обратна връзка, сред връсници и младежи на възраст от 16 до 30 години, по време на проведените събития в „Европейската младеджка седмица“. В допълнение техни учители и родители също бяха сред анкетираните граждани.
Резултатите представиха: Рая Йорданова от 10 клас, Ален Йончев от 10 клас и Алекзандер Янков от 11 клас.
От направеното проучване стана ясно,
✔най-съществената анкетирана друпа са младежи на възраст 18-24г.;
✔три националности са включени – българи, румънци и литовци;
✔65% от анкетираните имат основни познания за историята на общността, 30% са добре запознати, а 5% не познават добре съюза;
✔предвид възрастовата група на анкетираните, 80% от тях до сега не са гласували на европейски избори, докато само 20% дават положителен отговор
✔предстоящите нагласи на 55% са да дадат гласа си на 9 юни, 20% се колебаят и 25% няма да гласуват;
✔На въпроса: Какви фактори могат да повлияят на решението ви да гласувате на изборите за Европейски парламент? – 70% са озбрали отговор – Важността на политиките на ЕС за моята страна; тук интересно е, че само 5% споделят, че медийното отразяване може да бъде решаващ фактор при вземане на решение
✔На въпрос с множествен избор: Как обикновено получавате информация по теми, свързани с ЕС?- 75% се информират от социалните медии, докато 45% от официалните информационни сайтове на ЕС и ЕП; другите отговори са разпределени както следва: 50% телевизия; 10% печатни медии; 15% друго
✔Интересен и колеблив е отговорът на въпроса: Колко добре смятате, че разбирате въпросите и посланията, заложени на предстоящите европейски избори? – почти половината 40% се колебаят в отговора си, докато други 40% заявяват, че разбират.
Статистиката е интересна и пъстра, а нашите посланици призовават да отдадем значимото за общността на 9 юни и да не позволяваме някой друг да решава вместо нас!

“Аз, ти, той - Ние сме Европа”

В Деня на Европа учениците ни претвориха разбирането, виждането и усещането си за мир, единство и разбирателство между нациите чрез красиви художествени творби.
Участието в международния конкурс “Аз, ти, той – Ние сме Европа” донесе вълнение и две призови места:
🏆Награда на кмета на град Русе Пенчо Милков за Мартин Фиданов от подготвителен клас
🏆Награда на художествената галерия за Арлина Доу от 9 клас, която е Младши посланик на ЕП.
Конкурсът е международен, чиито организатори са Международно дружество “Елиас Канети”, Европа Директно Русе, Художествена галерия – Русе. Участие взеха над 400 ученика от 3 Балкански държави.
Нашата колежка Радостина Сърталанска, учител по изобразително изкуство, също беше отличена за отдадеността и чудесното менторство на децата!

Европейска култура и история в Чехия

В периода 12-18 Май 2024 учениците и младши посланици на ЕП от ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ имаха възможността да прекарат една вълнуваща седмица в Кралския Двор над Лабе в Република Чехия. Посещението беше обвързано с участие по проект: 2023-1-BG01-KA122-SCH-000122184, „Ние и другите  – да учим заедно“, спонсориран от програма Еразъм+. В участие по проекта всеха ученици и преподаватели от България, Чехия и Испания. По време на своите финални презентации нашите младши посланици не пропуснаха да разкажат на връсниците си за програмата на ЕП, същността и значението всички ние да познаваме общата си история и да живеем заедно подкрепящи се като общност.