fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Oсновно училище

 

  Подготвителен клас

Учебните часове в основното училище започват в 8:30 ч. и завършват в 17,00 ч. Програмата е съобразена с биологичния ритъм на децата. В таксата се включва обучение на български и английски език, спортове,
учебни помагала, медицинско обслужване, консултация с училищен психолог, застраховка,
транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

 

   I – IV клас

Обучението в основното училище I – IV клас е целодневно – от 8,30 до 17 часа. В таксата се включва всички редовни учебни и специализирани занятия, английски език, спорт, самоподготовка, водена от преподавателите, участия в олимпиади, викторини и конкурси, нагледни средства и пособия, които се осъвременяват всяка година, срочни и годишни тестове, изготвени от независими експерти, допълнителен брой часове по фундаменталните науки, работа в групи по четене, текущи писмени изпитвания всеки месец, учебни помагала, медицинско обслужване, училищен психолог, застраховка, транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

 

   V – VII клас

Учебните часове в основното училище започват в 8,30 ч. и завършват в 14,30/15,15 ч. съгласно учебното разписание. В таксата се включва обучение на български и английски език, втори чужд език – испански, френски, немски, руски, всички редовни учебни часове, нагледни средства и пособия, които се осъвременяват всяка година срочни и годишни тестове, изготвени от независими експерти, допълнителен брой часове по фундаменталните науки съгласно учебната програма, текущи писмени изпитвания всеки месец, интерактивни часове по основните учебни дисциплини, подготовка за пробни изпити за кандидатстване след 7 клас,  медицинско обслужване, консултации с училищен психолог, застраховка, транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

Допълнителни услуги

  1. «Храна» включва две закуски, плодове и топъл обяд.
  2. Курсове Cambridge YLE – тестове / за всички деца 2 – 7 клас / – € 135 (на срок) 14 седмици по 2 учебни часа.
  3. Индивидуална задължителна подготовка за всички деца със срочен успех под 4.50 – € 3.5 на учебен час при групово занимание, € 5 на учебен час при индивидуални занимания.
  4. Специализирана подготовка за кандидатстване след 7-ми клас /по желание на родителя/ – сумата се определя индивидуално от броя на часовете / € 3.5 на учебен час при групово занимание, € 5 на учебен час при индивидуални занимания /.
  5. Транспорт /по желание на родителя/ – заплаща се за всеки месец.
  6. Училище на планина и море – таксата включва храна, хотел и треньори.
  7. Специализираната подготовка за участия в олимпиади, състезания и конкурси, при заявено желание от родител и ученик.