+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg
Home » Частно училище » Прием основно

Oсновно училище

 

  Подготвителен клас

Учебните часове в основното училище започват в 8:30 ч. и завършват в 17,00 ч. Програмата е съобразена с биологичния ритъм на децата. В таксата се включва обучение на български и английски език, спортове,
учебни помагала, медицинско обслужване, консултация с училищен психолог, застраховка,
транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

Годишна такса обучение – 2500 евро (264 евро месечно)

 

 

   I – IV клас

Обучението в основното училище I – IV клас е целодневно – от 8 до 17 часа. В таксата се включва всички редовни учебни и специализирани занятия, английски език, спорт, самоподготовка, водена от преподавателите, участия в олимпиади, викторини и конкурси, нагледни средства и пособия, които се осъвременяват всяка година срочни и годишни тестове, изготвени от независими експерти, допълнителен брой часове по фундаменталните науки, работа в групи по четене, текущи писмени изпитвания всеки месец, учебни помагала, медицинско обслужване, училищен психолог, застраховка, транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

Годишна такса обучение – 2500 евро (264 евро месечно)

 

   V – VII клас

Учебните часове в основното училище започват в 8 ч. и завършват в 15 ч. В таксата се включва обучение на български и английски език, втори чужд език – немски, руски, всички редовни учебни и специализирани занятия участия в олимпиади, викторини и конкурси нагледни средства и пособия, които се осъвременяват всяка година срочни и годишни тестове, изготвени от независими експерти , допълнителен брой часове по фундаменталните науки, текущи писмени изпитвания всеки месец, резюмета на всички учебни предмети, за подпомагане на подготовката за срочните тестове, интерактивни часове по основните учебни дисциплини, пробни изпити за кандидатстване след 7 клас, eкстра часове по български език, физика, математика, английски и немски език във всеки клас със специалисти от Русенски университет, медицинско обслужване, училищен психолог, застраховка, транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

Годишна такса обучение – 2500 евро (264 евро месечно)

Отстъпки: При обучаване на две деца от вашето семейство, второто ползва 10% отстъпка от годишната такса обучение. За трето дете отстъпката е 20%.

Допълнителни услуги

  1. «Храна» включва две закуски, плодове и топъл обяд.
  2. Курсове Cambridge YLE – тестове / за всички деца 2 – 7 клас / – € 90 (на срок) 15 седмици по 2 учебни часа.
  3. Индивидуална учебна подготовка задължителна подготовка за всички деца с текущ успех под 4.50 – € 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания.
  4. Поправителна сесия /за всички деца с успех под 4.50 на срочните и годишни тестове / – сумата се определя индивидуално от броя на часовете / € 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания /.
  5. Специализирана подготовка за кандидатстване след 7 клас /по желание на родителя / – сумата се определя индивидуално от броя на часовете / € 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания /.
  6. Транспорт / по желание на родителя / – заплаща се за всеки месец.
  7. Училище на планина и море – таксата включва: храна, хотел и треньори.

Галерия: