fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg
     Във връзка с наскоро разпространен видеоклип в социалните мрежи, придобил популярност, съдържащ елемент на агресия и засягащ наши ученици, ръководството на ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ изразява следната позиция:
      В училището не се толерира никаква форма на агресия и насилие и всякакви прояви се наказват съгласно законите на страната.
     В тази връзка Педагогическият съвет наложи необходимите санкции на провинилите се съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.
     Обръщаме внимание, че разпространяването на видеоклипа от потребителите в интернет пространството, както и коментарите към него са източник на психологически тормоз и нарушават законните интереси на нашите ученици.
     В този ред на мисли Ръководството на учебното заведение не може да остане безразлично, когато определени събития са извадени от контекст, мултиплицират се, а това води до създаването на необосновано напрежение, инсинуации и преекспониране на действителността.
     Ръководството на училището изразява своето категорично несъгласие в интернет пространството да се публикуват каквито и да е било снимки и/или видеоклипове без изрично получено съгласие на участващите в тях.
     Осъждаме такова поведение и заявяваме, че то не се толерира в нашата институция. Предприели сме и ще продължим да предприемаме всички допустими от закона мерки, за да защитим безопасността и интересите на нашите ученици.