fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg
Действието среща вдъхновението на Европейската седмица на младежта 2024 г.!
На 19 април организирахме още една вдъхновяваща и емоционална среща между учениците и младшите посланици на ЕП от ПЧСУ “Леонардо да Винчи” Русе и студенти в специалности Европейско и международно сътрудничество -бакалавърска програма и спец. Икономика от Русенски университет “Ангел Кънчев”.
Срещата се проведе на два етапа:
В първата част се наблегна на същността на Съюза, история и общи ценности на общността. Темите бяха представени от Филип Тоджаров от 10 клас, Арлина Доу от 9 клас и Кристина Петкова от 11 клас.
По време на дебата се разпалиха дискусии и бяха зададени съществени въпроси, които вълнуват младежите, свързани с предстоящите избори на 9 юни 2024 и важността и смисъла на вота.
Втората част беше посветена на симулационна игра основана на реалната работа в Европейския парламент. Учениците и студентите решаваха законодателни проблеми, свързани с промените в климата и тяхното въздействие върху живота на обикновените хора. Младежите бяха разпределени по парламентарни групи, а после по комисии. Те трябваше да излъчат по един говорител, който да представи становището на групата. Според правилника на ЕП, всеки говорител имаше ограничено време за изказване. Накрая предложенията на депутатите от ЕП бяха върнати за преразглеждане от Европейската комисия и младите хора трябваше отново да заседават, за да предложат нови промени в законодателството. По този начин младежите се сблъскаха с реалните предизвикателства в работата на европейските депутати.
Тази игра е ценен урок за сложността при вземане на комплексни решения и колко е важно младите да гласуват и да избират информирано своите представители в ЕП.
Изказваме благодарности към д-р Христина Соколова за любезното съдействие в организирането на събитието и си пожелаваме още бъдещи съвместни дейности!