fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Новата учебна година стартира с невероятна новина за ПЧСУ „Леонардо да Винчи“-Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и НАРХУ-Пловдив, които са българските партньори в международния проект „Speech  Pathology Tools”.

Проектът „Speech and Language Pathology Interactive Tools for Teachers at Initial Education“ /“Иновативни инструменти за учители и деца в начално образование“/, 2017-1-BG01-KA201-036295, финансиран по програма „Еразъм+“, е сред отличените проекти с Европейска награда за иновативно обучение  в категория „Образование и грижи в ранна детска възраст“. Наградата се присъжда за първи път през настоящата 2021 г. на приключили проекти с акцент върху дистанционното и комбинирано обучение.

Европейската награда за иновативно обучение има за цел да покаже изключителни преподавателски практики, прилагани в рамките на програма „Еразъм+“, и да отдаде признателност на учителите и техните училища, които имат голям принос за развитието на учителската професия.

Координатор на проекта бе ПЧСУ „Леонардо да Винчи“- Русе, а партньори в тригодишното сътрудничество бяха:

  • Русенски университет „Ангел Кънчев“, България;
  • Нотингамският Трент Университет, Великобритания;
  • PhoenixKM BVBA, Белгия;
  • Национална асоциация на работещите с хора с увреждания (НАРХУ), България;
  • Сръбската софтуерна компания SoftQNR, Сърбия;
  • Университетският институт за рехабилитация, Словения;
  • REDVET – неправителствена и нестопанска асоциация за научни изследвания и развитие на образованието и обучението, Турция.

Проектът „Speech Pathology Tools“ създаде онлайн инструмент за разпознаване на речеви нарушения в помощ на родителите, учителите в детските градини и началните училища, с цел ранно установяване на говорни нарушения при децата. Онлайн приложението, разработено в рамките на проекта предлага различни интерактивни инструменти за проверка и упражняване на говорните умения – тестове със забавни за децата дейности, флаш-карти и работни листове за практикуване на проблемни звуци. Приложението е напълно безплатно и достъпно на български, както и на всички други партньорски езици.  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softqnr.SpeechPathologyBG

В контекста на продължаващата епидемиологична обстановка и въведените ограничителни мерки през 2021 г. церемонията по връчване на Европейската награда за иновативно обучение ще се проведе виртуално, на 20.10.2021 г. под егидата на г-жа Мария Габриел, Eврокомисар – иновации и научни изследвания, култура, образование и младеж. Очаквайте снимки и информация от церемонията по награждаване.