fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Днес Консултативен център „ОРИЕНТИРАНИ КЪМ БЪДЕЩЕТО“ към ПЧСУ „ЛЕОНАРДО да ВИНЧИ“ стартира нова пилотна програма. Целта е да се отговори на нуждите на юноши между 15-18 годишните по отношение на техните професионални „избор, цел и посока „, за да осъзнаят навреме своя потенциал на база умения и интереси, и открият своето призвание!

Инициатор и вдъхновител за появата и успешното функциониране на центъра е адвокат Боряна Робева, която е наш родител и дългогодишен съмишленик в иновативните инициативи на училището.

Програмата е резултат от съвместната работа на ръководството на училището и Булмаркет Груп, в лицето на г-н Станко Станков, който финансира ремонта и обзавеждането на настоящия кабинет. Помощта, обаче, не е само финансова, защото г-жа Мартина Георгиева, която е директор на Човешки Ресурси в Булмаркет, оказва пълно професионално съдействие относно ред модули в програмата.

Това е добър пример как частния бизнес и образованието, в този случай с Първото частно училище могат да доведат до добри резултати, в полза на децата!