fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Днес се проведе третата международна среща по проект „Равенство между половете в науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката“, № 2020-1-RO01-KA201-080189, финансиран по програма Еразъм +.

Срещата бе хибридна – партньорите от Испания и Ирландия бяха онлайн, а „на живо“ бяха представителите на Румъния и България, като любезен домакин бе ПЧСУ „Леонардо да Винчи“.

Проектът има за цел да допринесе за редуциране на половите стереотипи в предучилищното, основното и прогимназиалното образование, чрез разработването на серия от иновативни и интерактивни материали за учителите, чрез промяна в практическите умения на обучители и обучеами, както и на социалните норми, особено в STEAM областта.

По време на срещата партньорите взеха участие и в проектно-базиран урок, посветен на билките /за децата от детската градина и начален етап/, в който момчета и момичета еднакво успешно оцветяваха, попълваха въпросници и  работиха с таблет. Настоящата седмица е Седмицата на билките в Лятната академия „Леонардо да Винчи“.

Официален сайт на проекта: http://gesteamproject.eu/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/GE-STEAM-105432678211682