fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Вчера в ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ се проведе дебат на тема „Лидерът се ражда или за лидер се учи?“. С хъс и енергия учениците  от 10-и и 11-и клас изложиха и защитиха своите тези, отговориха на въпросите на публиката и на своите опоненти. Часът бе нагледен пример за успешно осъществени междупредменти връзки между учебните предмети „Философия“ и „Предприемачество“. Учениците коментираха ролята на лидера в обстановка на пандемия, като заявиха позиции достойни за всеки млад европеец. / В момента ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ работи по проектите „DESIRE“ и „YOUNG EUROPEANS“, финансирани по програма Еразъм+./ Те демонстрираха самочуствие, умение да уважават различията, както и адекватното приемане на околния свят, скроен в повечето случаи не по техните мерки – все качества, които гарантират успешната работа по проекта „WASAP – 1to3!“, финансиран отново по програма Еразъм+.

Благодарение на колегите, които преподават тези дисциплини – г-жа Галя Александрова и г-жа Кремена Харизанова, младите хора енергично раздвижиха мозъците и емоциите си.