fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Това бе поводът за срещата, която се проведе вчера и в рамките, на която бяха представени интелектуалните продукти на проекта „E-STEAM – Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics”, финансиран по програма “Еразъм +” на ЕК. Събитието бе организирано специално за студенти от трети и четвърти курс, от специалности „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика и чужд език“ на РУ „Ангел Кънчев“.
Пред бъдещите учители бяха представени разработените методика и материали за възпитаване на „Равенство в науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката“, които са своеобразна подготовка на всички желаещи да нагазят в STEM областта.