fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Speech Pathology Tools – Fifth Transnational Meeting 

Петата  транснационална среща по проекта „Интерактивни инструменти за речеви и езикови патологии в началното образование” Project number: 2017-1-BG01-KA201-036295 се проведе в Истанбул, Турция  24-25 юни 2019 г.

На срещата бяха обсъдени резултатите от двугодишния труд за изработване на мобилно приложение за ранна диагностика на речеви и говорни патологии. Инструментът е готов във версията на английски, фламандски, турски  и сръбски езици, и предстои издаването на българска и словенска версии.

На среща на Националния борд за България, по-рано тази година, беше тествано приложението на английски език. Направените предложения и препоръки от Националния борд бяха представени на партньорите на срещата в Турция. До 2020 г. ще бъдат завършени и тествани версиите на приложението на всички партньорски езици.