fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Днес в Русенския Университет се проведе събитието за популяризиране на проекта “We are colourful”, по който ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ работи вече две години. Бяха представени идеята и резултатите на проекта, сайта и неговият YouTube канал. Присъстващите – студенти начална и социална педагогика, преподаватели на Педагогическия факултет, както и представители на Асоциация Дислексия България,

Те се запознаха със съдържанието на онлайн курса за учители по Резултат 1, със структурата и обхвата на казусите, плановете за действие и инструментариумите свързани с тях, по Резултат 2, както и видеата от Резултат 3. Колегите, от начален курс на ПЧСУ „Леонардо да Винчи“, г-жа Нина Феимова и г-жа Данка Йорданова представиха резултатите от тестването на проекта във възрастовата група 7-10-годишни. Финалът на събитието бе белязан от активен и ползотворен диалог.