fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Екипът на ПЧСУ “Леонардо да Винчи“ приключи успешно участието си в “IHAVET: Integrated Holistic Approach to a Validated European Tool” – „Интегриран цялостен подход към утвърден европейски инструмент“- още един проект по програма „Еразъм+“ на ЕС. Координатор на проекта бе белгийската организация ECEPAA, а партньори бяха училища и НПО от България, Франция, Гърция, Италия и Португалия.

Проектът IHAVET /https://www.ihavet.eu/ бе фокусиран върху образованието като първа стъпка към глобалното социално включване. Така, в съответствие с общата политика на програмата „Еразъм +“, проектът си постави за цел да съдейства за намаляване на процента на отпадналите от училище млади хора с мигрантски произход.
На състоялата се на 6 ноември 2021 г. среща с педагози от други русенски училища, представители на НПО, преподаватели от РУ „Ангел Кънчев“, родители и студенти, бе представено ръководството за приобщаване на деца мигранти и техните семейства към европейските образователни системи.
Помагалото – финален продукт на проекта, е насочено към учители, социални работници и обучители, на които неформалното преподаване ще позволи да съдействат на ученици с мигрантско минало или родени в други стсрани и върнали се в България да се справят в ежедневни ситуации и да намират решения според проблемите си. Ръководството е преведено на всички партньорски езици и е достъпно за безплатно ползване от всеки, който се интересува.
Макар в България процесът на интеграция да е препоръчителен, а не задължителен, бяха обучени учители, които да съдействат в процеса на адаптация на ученици с чужд произход и семействата им установили се у нас от други страни.