+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Вчера и днес в ПЧСУ „Леонардо да Винчи” се провежда първата транснационална среща по проект  “Integrated Holistic Approach to a Validated European Tool – IHAVET”, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия. Координатор на проекта е белгийската организация  ECEPAA /Брюксел/. IHAVET се фокусира върху образованието, което може да се разглежда като първата стъпка към общото социално включване на хората в неравностойно положение, въпреки че само образованието не е достатъчно. В тази група, поради големия брой на засегнатите хора или поради драматичните социални последици от тяхното изключване, особено място заема младежта с мигрантски произход. В проекта участват 6 европейски страни: Белгия, България, Франция, Гърция, Италия и Португалия.