fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Нов подход към преподаването на материала в часовете по „Свят и личност“ в 12 клас прилага г-жа Галя Александрова. Темите са свързани с конкретни места, където  учениците провеждат часовете си. Например, въпросите свързани с „Колективната памет и история“ получиха своите отговори в музея, темата за „Груповата и индивидуална идентичност“ бе свързана със спорта и получи своята интерпретация във физкултурния салон … Разчупването на стереотипа, в час младите хора да седят по чиновете и да гледат към дъската, им дава шанс да получат отговори на въпроси, които винаги е подходящо да бъдат зададени. Така у тях се формират уменията да мислят нестандартно, да приемат различията, да вдигнат палец и да ги е грижа за околния свят – все качества, които гарантират отлични резултати и по проекта „WASAP – 1to3!“, финансиран по програма Еразъм+.