fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Срещата се проведе в хотел „Дунав Плаза“, като на нея присъстваха представители на всички български партньори. Всеки от участниците се представи и това разчупи ледовете. Петя Грудева запозна присъстващите с проекта, целите и очакваните резултати. Идеята на проекта е създаване на инструменти за учители и педагогически съветници, с които да разпознават проблемите на децата с логопедични затруднения. Онлайн инструментът, който ще бъде изработен за първи път у нас, има за цел да даде доказателство на учителя или специалния педагог, за наличие на проблем в речевите умения на децата и нужда от намеса на специалист- логопед. Бе взето решение, логопедите –специалисти да помогнат със записването на звуковете –модели и словосъчетания за подражание, за изработването на инструмента.