fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

На 11 и 12 юни в Любляна, Словения, се проведе третата работна среща по проект „Speech and Language Pathology Interactive Tools for Teachers at Initial Education“. 

Акценти в срещата бяха доклада за резултатите от изследванията, направени върху софтуера, наличен за автоматичен анализ на речта, обобщената информация за последните разработки в практическите приложения на речта и езиковата терапия в детското образование, както и докладите за работата с националния консултативен съвет във всяка страна. В Любляна започна и подготовката на образователното съдържание на бъдещото онлайн приложение – бе обсъдена съвместимостта му с техническата рамка; спецификациите на звуците и др., както и стратегии за бъдещото му развитие.