fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Днес колегите от начален курс пилотираха платформата на проекта GE-STEAM, финансиран по програма Еразъм+, като се запознаха с публикуваните там готови образователни продукти.

Проектът е насочен към преодоляване на половите стереотипи, които съпътстват обучението още от първите години в детската градина и са факт до последните класове в гимназията.

Основната му цел е да бъдат подкрепени учителите в предучилищна, начална и прогимназиална степен, като им се даде шанс да получат достъп до материали за справяне с разнообразието от полови стереотипи в класната стая.