fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Консултативен център „ОРИЕНТИРАНИ КЪМ БЪДЕЩЕТО“

 

Целта на програмата е предоставянето и използването на различен подход за определяне на кариерните предпочитания на младите хора. Еднакво силния интерес към различни професии през юношеството, несъвместимостта между личностните черти и средата не трябва да обезкуражават младите хора. Напротив, задълбоченото самопознание и по-обширното проучване на тази среда са основополагащи за формирането на личностния стил при избора на следващата стъпка.

В една комфортна среда, чрез обсъждания и работа по отделните теми, ще потърсим отговор на въпроса: „Какви са силните страни и умения на всеки и коя е точно областта, в която той или тя биха открили тяхната професия от бъдещето!“ Това предимство отличава центъра от други подобни структури.

Програмата обхваща 30 теми, които в по-голямата си част имат практическа насоченост. Основната роля на лекторите ще е да насочват участниците в техните индивидуални проучвания и задачи. Теоретичният материал следва стъпките в изграждането и надграждането на визията на юношите за тяхната бъдеща професионална ориентация!

Нашето мото е: „Изборът днес поставя цел! Целта следва посока, а това само по себе си е победа!“