fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Със стартирането на новата учебна година се активизира работата по проекта „Digital Inclusion“, финансиран по програма Еразъм+.

Предвид пандемичната ситуация, която продължава вече втора година, проектът си поставя за цел разширяване и развитие на компетентностите на преподавателите, включително техните дигитални умения и знания за ИКТ инструменти, за създаване на приобщаващ климат в класната стая. А колегите от ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ имат какво да споделят.

Г-жа Капка Иванова привлича и задържа вниманието на учениците, което от огромно значение при онлайн обучението, с мисловните карти, които ги кара да правят вече и в часовете по история. Оказва се този подход е много полезен и приятен за учениците от среден курс.

Успешен подход за „грабване“ на вниманието на по-малките, когато се наложи обучение в онлайн среда, е разказ и споделяне от малко по-голям ученик, който те вече са срещали по коридорите или познават от участието му в училищните концерти. Своеобразна репетиция „на сухо“ за такъв тип комуникация бе представянето на Марти от четвърти клас, който запозна децата от подготвителната група с най-интересните животни на планетата. Така големите учейки малките, учат и себе си.

Не на последно място, дългогодишната съвместна дейност на Русенския университет с ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ беше подкрепена с подписване на рамков договор. Университетът си партнира с училищeто, като заедно работят по национални и международни проекти в различни области. Това ползотворно сътрудничество е от значение най-вече за текущите училищни проекти, един от които е Digital Inclusion.