fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Днес се проведе среща между ментори и обучаеми от  ПЧСУ“Леонардо да Винчи“ по проекта E-STEAM – Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics или „Равенство в науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката“. Жени, с приемани като типични мъжки професии, приеха да бъдат кариерни консултанти на младежи между 11 и 18 години. Целта е повече момичета и млади жени да бъдат заинтересовани и привлечени от реализация в областта на STEM професиите, които са свързани с точните науки и новите технологии.