fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

На 28 и 29-и ноември в Марсилия се състоя втората работна среща по проект “Integrated Holistic Approach to a Validated European Tool – IHAVET”, фокусиран върху образованието, като първа стъпка към социалното включване на хората в неравностойно положение, особено на младежите с мигрантски произход.

Данните за рано напусналите училище млади хора, родени извън ЕС, показват, че те са средно над два пъти повече от местните жители – 25,4% спрямо 11,5%.

В Марсилия партньорите представиха и коментираха обобщените резултати от проучванията си през последните шест месеца, планираха предстоящата в Катерини тренинг-среща за деца и родители с мигрантско минало, както и заключителната в Силвеш, Португалия, през есента.

Проектът ще приключи със създаването на инструментариум, който ще бъде от полза, както на учениците с мигрантски произход, на техните родители и учители, така и на организациите ангажирани с тях.

IHAVET – Second Transnational Meeting in Marseille

The Second Workshop on the Integrated Holistic Approach to a Validated European Tool – IHAVET project, focused on education, took place in Marseille on 28 and 29 November, as a first step towards the social inclusion of disadvantaged people, especially young people with a migrant background origin. In Marseille, the partners presented and commented on the summarized results of their studies over the last six months, planning an upcoming training meeting for children and parents with a migrant background, and a final one in Silves, Portugal, in the fall.