+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

IHAVET – Second Transnational Meeting in Marseille

На 28 и 29-и ноември в Марсилия се състоя втората работна среща по проект “Integrated Holistic Approach to a Validated European Tool – IHAVET”, фокусиран върху образованието, като първа стъпка към социалното включване на хората в неравностойно положение, особено на младежите с мигрантски произход.

Данните за рано напусналите училище млади хора, родени извън ЕС, показват, че те са средно над два пъти повече от местните жители – 25,4% спрямо 11,5%.

В Марсилия партньорите представиха и коментираха обобщените резултати от проучванията си през последните шест месеца, планираха предстоящата в Катерини тренинг-среща за деца и родители с мигрантско минало, както и заключителната в Силвеш, Португалия, през есента.

Проектът ще приключи със създаването на инструментариум, който ще бъде от полза, както на учениците с мигрантски произход, на техните родители и учители, така и на организациите ангажирани с тях.