Polyglot

Фейсбук страница: https://web.facebook.com/polyglot.children/

Започна втората година от работата на Първо частно училище и частна детска градина „Леонардо да Винчи” по международния проект POLYGLOT. Какво провокира работата по този проект?

Представете си дете, на което майката е, например, французойка и с детето говори на френски, бащата е колумбиец и с детето говори на испански, общият език в семейството е английски и живеят в англоезична страна, но идват да живеят и работят в България, където детето тръгва в детска градина. Как комуникира това дете, което борави с три езика и е поставено в нова, българска среда?

Глобализацията на света, навлизането на билингвизма и мултилингвизма във  все повече семейства, постоянното пътуване на хората в чужбина, изискват владеенето на все повече чужди езици, един от тях задължително английски.

Целта на POLIGLOT е да създаде и предостави на родители и учители инструменти чрез които езиковото обучение на най-малките деца да стартира много преди училище, в детските градини – интуитивно, забавно и ненатрапчиво.

Специалисти за работа с деца от 6 държави /Австрия, Испания, Италия, Кипър, Турция и България/ работят усилено по създаването на нова модерна методика за чуждо-езиково обучение в най-ранна възраст. Вече са създадени ръководствата за родители и учители, които ще се използват както  директно /лице в лице/, така и дистанционно /чрез обучителна платформа/. След съответен превод на всеки един от езиците, ще се сформират групи от желаещи родители и детски учители за обучение и пилотно прилагане на методиката през следващата учебна година.

Стартирането на обучението ще бъде обявено допълнително на страницата на Първо частно СОУ „Леонардо да Винчи”.