fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект A BEE C – Artistic Approach to Business, education, enterpreneurship and Culture

Проект „Артистичен подход към бизнеса, образованието, предприемачеството и културата“

№ 2017-1-BG01-KA219-036227_4, финансиран по програма Еразъм +

The project is international, as we believe that all national societies in the European Union need education in the field of globalization in an informal way. This is a pedagogical trend of combining informal teaching methods with teaching social skills.

Проектът е международен, тъй като считаме, че всички национални общества в Европейския съюз се нуждаят от образование в областта на глобализацията по неформален начин. Това е педагогическа тенденция за съчетаване на неформални методи на преподаване с преподаване на социални умения.
Проектът представя целия процес на създаване на художествена идея/ текст за сцена – сценарий за пиеса, сценична реализация на текста – постановка, резюмирането му в комикс, минимизиране на текста за електронна игра /анимация.

Сайт на проекта https://projectabeec.wixsite.com/abeec
Фейсбук групаhttps://www.facebook.com/groups/1924383084467930/
Готовите продукти от проектната работа можете да разгледате тук.
The project products are accessible here.