+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект GEEA

Проект „Равенство между половете и предприемачество за всички“

№ 2015-1-RO01-KA202-015035, финансиран по програма Еразъм +

 

ПЧСУ „Леонардо да Винчи” работи по нов проект „Равенство между половете и предприемачество за всички”
Има ли разлика в отношението на институциите и околните, ако мъж или жена стартира своя фирма? С какви проблеми се сблъскват жените и младите момичета в професионалната си реализация?

На тези и още други подобни въпроси ще се опита да отговори проект „Gender Equality and Entrepreneurship for All –GEEA /Равенство между половете и предприемачество за всички/”, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+, К2 – Стратегически партньорства.

Партньори на българското частно училище „Леонардо да Винчи” са училища и неправителствени организации от Румъния, Испания, Португалия, Италия и Гърция. Всички заедно ще се опитат да създадат инструменти, с които да се повишат увереността и предприемаческата култура на младите хора от начално училище, професионални и общообразователни училища до студенти и преподаватели в университети.

Повече информация за проекта можете да откриете на интернет страницата  или във фейсбук.

Галерия: