+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект POLYGLOT

Проект „Полиглот – многоезично образование в предучилищна възраст“

№ 2014-1-AT01-KA201-000977, финансиран по програма Еразъм +

 

Проектът е  насочен към преподавателите в детската градина, децата билингвисти и техните родители. В проекта сучастват 6 институции от Австрия, Испания, Италия, Кипър, Турция с водещ партньор частна детска градина Kindervilla от Австрия.

Проектът „POLYGLOT” създаде методология и инструменти в подкрепа на преподавателите и родителите, така че те да се възползват пълноценно от уеб базираните образователни ресурси за билингвистично образование в детската градина.
Освен това, проектът предвижда да се използва този подход при интензивно чуждоезиково обучение напр. по английски език в предучилищна възраст, когато децата възприемат чуждия език интуитивно, а не писмено и осъзнато.

Създадохме фейсбук страница, където родители и учители обсъждат  общите въпроси по проекта.

Посетете и страницата на проекта и Фейсбук страницата на партньорите.

MOODLE – платформа за дистанционно обучение по проекта.

 

Галерия: