fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект POLYGLOT

Проект „Полиглот – многоезично образование в предучилищна възраст“

№ 2014-1-AT01-KA201-000977, финансиран по програма Еразъм +


The POLYGLOT project has created a methodology and tools to support teachers and parents so that they can take full advantage of the web-based educational resources for bilingual education in kindergarten. In addition, the project envisages using this approach in intensive foreign language training, e.g. in English in preschool, when children perceive a foreign language intuitively rather than in writing and consciously.

Проектът е  насочен към преподавателите в детската градина, децата билингвисти и техните родители. В проекта сучастват 6 институции от Австрия, Испания, Италия, Кипър, Турция с водещ партньор частна детска градина Kindervilla от Австрия. Проектът „POLYGLOT” създаде методология и инструменти в подкрепа на преподавателите и родителите, така че те да се възползват пълноценно от уеб базираните образователни ресурси за билингвистично образование в детската градина.

Създадохме фейсбук страница, където родители и учители обсъждат  общите въпроси по проекта.
Посетете и страницата на проекта и Фейсбук страницата на партньорите.
MOODLE – платформа за дистанционно обучение по проекта.

 

Проекти / Projects:

 

SPEECH PATHOLOGY TOOLS

E-STEAM

IHAVET

OTTT

A BEE C

GEEA

TREE

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.