+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

 

 

Полиглот – многоезичнo образование в предучилищна възраст

През 2014 година стартира тригодишен международен проект „Полиглот – многоезично образование в предучилищна възраст”, финансиран от програма „Еразъм +”. Проектът е  насочен към преподавателите в детската градина, децата билингвисти и техните родители. Русенското училище е единственият български партньор в мащабната европейска инициатива. В проекта се включват 6 основни  институции от Австрия, Испания, Италия, Кипър, Турция с водещ партньор частна детска градина Kindervilla от Австрия.

Проектът възниква от осъзнатата необходимост да се прилага многоезично образование в предучилищна възраст, тъй като данните сочат, че над половината граждани на Обединена Европа са или билингвисти, или живеят в мултилингвистичната среда на трансграничните региони, мигрантските общности или родители от различни националности. Децата от такива семейства често имат проблеми в училище и са в неравностойна позиция спрямо връстниците си. От своя страна техните преподаватели също се сблъскват с трудности при работата си с такива деца и не могат да им окажат необходимата подкрепа.

Проектът „POLYGLOT” ще създаде методология и инструменти в подкрепа на преподавателите и родителите, така че те да се възползват пълноценно от уеб базираните образователни ресурси за билингвистично образование в детската градина.

Освен това, проектът предвижда да се използва този подход при интензивно чуждоезиково обучение напр. по английски език в предучилищна възраст, когато децата възприемат чуждия език интуитивно, а не писмено и осъзнато.

Създадохме фейсбук страница, където родители и учители обсъждат  общите въпроси по проекта.

Посетете и страницата на проекта.

MOODLE – платформа за дистанционно обучение по проекта.

Фейсбук страница на партньорите.

Галерия: