fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект TREE

Проект „Традиции, реалност, образование и забавление“

№ 2016-1-BG01-KA219-023648, финансиран по програма Еразъм +Through the play approach, the project aims to acquaint children with the cultural, traditional and ethnic characteristics of different peoples. This is very important, because in the kindergarten and the school „Leonardo da Vinci“ there are many children from mixed marriages, children with Bulgarian parents who live abroad, but the children are with us in the summer and they should not forget their origin and traditions.

Чрез игровия подход проектът цели децата да се запознаят с културните, традиционни и етнически особености на различни народи. Това е много важно, тъй като в детската градина и училището „Леонардо да Винчи” има много деца от смесени бракове, деца с български родители, които живеят в чужбина, но децата през лятото са при нас и те не бива да забравят своя произход и традиции. В играта главният герой, Мравка, е турист и ще премине пълзейки по различни дървета, символизиращи различните държави – партньори в проекта – Румъния, Полша, Литва, Унгария и Турция.

Повече информация за проекта можете да откриете във фейсбук .