fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект GE-STEAM

Проект GE-STEAM:Gender Equality in Science,Technology, Engineering, Art and Mathematics Проект „Равенство между половете в науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката“ № 2020-1-RO01-KA201-080189, финансиран по програма Еразъм + Starting this...