МАТЕМАТИЧЕСКА ГОРДОСТ

IMGP1176- 1ЛЪЧЕЗАРА ТОМОВА – 1 МЯСТО


ПРИ НАС В ПЪРВИ КЛАС

10[1]


„Забравените улични игри“

На 26 март беше заключителния ден от едноседмичната визита по международния проект „Забравените улични игри”, финансиран по програма „Учене през целия живот”, подпрограма „Коменски”.

(още…)