++359 882 877 526 / +359 878 845 468 info@psleonardo.com
Home » Проекти » InterKeyTool

Проект InterKeyTool

InterKeyTool  „Иновативни методи за обучение и мотивация при интегрирани групи от различни поколения”, финансиран проект от Оперативна програма  РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.

Проектът имаше за цел да разработи и внедри в частното училище  иновативен метод за едновременно учене на различни поколения в семейството, подходящ за прилагане от обучителни организации както в България, така  и в други държави. Беше използвана спецификата на  социалното учене  за предоставянето на възможност на хора с риск от социално изключване, но с интерес към технологиите за подобряване на основните умения и по този начин, изграждане на път чрез учене през целия живот за устойчиви доходи и смислен живот.

Галерия:

За нас

„Леонардо да Винчи” е училище
с ранно чуждоезиково обучение и широка природоматематическа програма.

Стартира през 2004 г. като Детска Академия.
Училище „Леонардо да Винчи”
има разработена концепция
за възпитателно-образователния процес от предучилищен до XII клас.

Контакт

гр. Русе, ул. ”Александровска” 6
+359 882 877 526
+359 878 845 468
Св. Харизанова – директор:
+359 889 234 565