+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект IHAVET

Проект IHAVET

Проект IHAVET

Проект „Integrated Holistic Approach to a Validated European Tool“

№ 2018-1-BE01-KA201-038606, финансиран по програма Еразъм +

 

Проектът “Integrated Holistic Approach to a Validated European Tool – IHAVET” се съсредоточава върху един от най-силните социални проблеми, с които европейските общества трябва да се справят: социалното включване; особено социалното включване на хората в неравностойно положение. В тази група, поради големия брой на засегнатите хора или поради драматичните социални последици от тяхното изключване, стои младежта с мигрантски произход.

IHAVET се фокусира върху образованието, което може да се разглежда като първата стъпка към общото социално включване; въпреки че само образованието не е достатъчно. По този начин, в съответствие с общата политика на програмата „Еразъм +“, целта на това предложение е да се намали процентът на отпадналите от образование млади хора с мигрантски произход. Проектът включва 6 европейски страни: Белгия, България, Франция, Гърция, Италия  и Португалия. Координатор на проекта е белгийската организация ЕСЕРАА.

Галерия:

Умения

Публикувано на

07/07/2019