+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект AIT JOBS – Artificial Intelligence, Technologies and Jobs of the future

Проект „Изкуствен интелект, технологии и професии на бъдещето“

№ 2019-1-BG01-KA229-062236, финансиран по програма Еразъм +

The project comprises a partnership between six high schools with the idea to exchange students so that they become aware of the jobs in the contemporary highly digitized world and working environment, the challenges concerning their employment and the jobs which they are expected to practice after they graduate from school so as to be relevant and responsive to the labor market needs and employers’ expectations.

Кои ще бъдат професиите на бъдещето, които днешните деца ще упражняват след 10-15 години? Какво образование ще бъде нужно, за да се реализират успешно?  Кои професии ще отмрат, подритнати от бесния технологичен ритъм?

На всички тези въпроси ще отговори проектът „Изкуствен интелект, технологии и професии на бъдещето“, като идеята е учениците да бъдат насърчени да правят изследвания за професии, които са изчезнали поради индустриалната и технологична революция, професии, които са понастоящем губят позициите си на пазара на труда и да направят прогноза кои професии ще се появят в близко бъдеще поради технологичния напредък и главно роботите във фабриките, изкуствен интелект.

Сайт на проекта: http://aitjobs.eu/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/AITJobs.erasmus/

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.