fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект DIGITAL INCLUSION: Transforming and Internationalizing Schools through Technology

Проект „Дигитално включване: Трансформиране и интернационализация на училищата чрез новите технологии“

№ 2020-1-ES01-KA201-082122, финансиран по програма Еразъм +

Aim of the project: To extend and develop educators’ competencies, including their digital skills and knowledge of ICT tools, to create an inclusive classroom climate.

Aim of the collection of good practices: To share the different good practices to improve the academic results and motivation in our pupils.

Предвид пандемичната ситуация, която продължава вече втора година, проектът си поставя за цел разширяване и развитие на компетентностите на преподавателите, включително техните дигитални умения и знания за ИКТ инструменти, за създаване на приобщаващ климат в класната стая.
Тъй като колегите от ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ успешно и разнообразно прилагат своите дигитални умения в дистанционното и блендед обучението, могат да споделят опит и ред добри практики.
Затова проектът е интересен за нас, тъй като се чувстваме подготвени да разменим с новите си партньори мисли и идеи за подобряване на академичните резултати и мотивацията на нашите ученици.

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/digitalinclusionproject

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.