fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект FORGOTTEN STREET GAMES

Проект „Забравените улични игри“

финансиран по програма Comenius

 

Raise awareness of students, teachers and parents about the harms of computer addiction and demonstrate a useful application of computers and alternative children’s outdoor games.Through the forgotten children’s games to achieve greater family cohesion, strengthening the school-child-family-local community relationship, and through the schools in the partnership similarity and diversity within the shared European citizenship.

Да се ​​повиши информираността на учениците, учителите и родителите за щетите на компютърно пристрастяване и се покаже полезно приложение на компютрите и алтернативни детски игри на открито. Чрез забравените детски игри да се постигне по-голямо сплотяване на семейството, заздравяване на връзката училище – дете – семейство – местна общност, а чрез училищата в партньорството сходство и многообразие в рамките на споделеното европейско гражданство. Да се провокира интерес на ученици, учители и училищна администрация към по-широко и продлжително използване на междупредметна връзка чрез обща тема – в случая забравените улични игри през историята до днес.