fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

ПРОЕКТ E-STEAM – Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics 2018-2020

ПРОЕКТ „Равенство в науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката“

№ 2017-1-BG01-KA201-036295, финансиран по програма Еразъм +STEM+ Art = STEAM addressed creative problem solving, the translation of complex data for broad audiences through visualization, and how to bring ideas to market through design. The project aims to: establish synergies among schools and the labour market towards creative and meaningful engagement of girls in STEAM education; develop a virtual platform as a resource hub for practical and innovative learning solutions complementing schools’ curricula; exploit and disseminate personalised activities by promoting the use of the platform.

Проектът е двугодишен, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+  и по него работят партньори от пет държави – Румъния, Португалия, Испания, Гърция и България. Целта е повече момичета и млади жени да бъдат заинтересовани и привлечени от реализация в областта на STEM професиите, които са свързани с точните науки и новите технологии.