fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект Digital Inclusion

Проект DIGITAL INCLUSION: Transforming and Internationalizing Schools through Technology Проект „Дигитално включване: Трансформиране и интернационализация на училищата чрез новите технологии“ № 2020-1-ES01-KA201-082122, финансиран по програма Еразъм + Aim of the...