fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg
Проект E-STEAM

Проект E-STEAM

ПРОЕКТ E-STEAM – Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics 2018-2020 ПРОЕКТ „Равенство в науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката“ № 2017-1-BG01-KA201-036295, финансиран по програма Еразъм + STEM+ Art = STEAM...